ספרים גנים > אסורה הכניסה לפילים

אסורה הכניסה לפילים

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח