ספרים כיתות א-ב > הדלי המלא של פארס

הדלי המלא של פארס

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח